Giới thiệu Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Nam (IPCS)

Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Nam (IPCS) là cơ quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh và địa bàn hoạt động trên 21 tỉnh thành phía Nam, từ Ninh Thuận đến Cà Mau.

IPCS trực thuộc Cục Đầu tư nước ngoài, đượcthành lập theo Quyết định số 1223/QĐ-BKH ngày 26 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởngBộ Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Đầu tư nước ngoài phíaNam, tiền thân là Cơ quan đại diện phía Nam của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

IPCS thực hiện chức năng xúc tiến đầu tư và thamgia quản lý hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên khu vực phía Nam.Kế thừa kinh nghiệm nhiều năm hoạt động từ Cơ quan đại diện phía Nam – Ủy ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư (nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư), IPCS đã và đang có nhiều hoạt động hỗ trợ cho các địa phương trong việc hỗ trợ doanh nghiệp và nhàđầu tư trên địa bàn, xúc tiến và thu hút đầu tư nước ngoài. Cùng với Ủy ban nhân dân và hệ thống các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các KCX-KCN-KCNC-KKTM, Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn và các Trung tâm Xúc tiến đầu tư các tỉnh phía Nam, IPCS tổ chức có nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư trong khu vực; xây dựng và nâng cao năng lực của các cơ quan chuyên trách về đầu tưnước ngoài; năng lực cạnh tranh của nhà đầu tư, doanh nghiệp và Hiệp hội Doanh nghiệp.

Trong hoạt động hợp tác quốc tế, IPCS là đầu mốiphía Nam của Cơ quan Xúc tiến đầu tư quốc gia – Cục Đầu tư nước ngoài – thựchiện các chương trình hợp tác với các tổ chức quốc tế để xúc tiến đầu tư vàokhu vực.

Trong suốt quá trình hình thành và hoạt động, IPCS luôn nỗ lực hỗ trợ các địa phương, các Trung tâm xúc tiến đầu tư của các tỉnh phía Nam mở rộng quan hệ quốc tế, tăng cường cơ hội thu hút đầu tư; là địa chỉ tin cậy cho các tổ chức nước ngoài, các hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước trong hoạt động đầu tư kinh doanh; tham gia tích cực vào việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh phía Nam và Việt Nam.

Liên lạc:

Trụ sở: Số 289 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận3, thành phố Hồ Chí Minh

Viết một bình luận